SENIOREN KAMPEER CLUB

Disclaimer (www.seniorenkampeerclub.nl)

1) Deze website is gecreëerd om door middel van informatieverschaffing niet leden te informeren over de Senioren Kampeer Club, kortweg de SKC genoemd, en leden te ondersteunen met technische-, toeristische- en clubinformatie op het gebied van reizen en clubactiviteiten. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat de SKC niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie.
2) Alle webpagina`s zijn en worden met zorg opgesteld en onderhouden. De SKC, haar webmasters en beheerders, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar en door derden aangeboden informatie op de webpagina`s en/of externe bronnen van de SKC.
3) De SKC, de webmasters en de beheerders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade of gevolgen ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de webpagina`s of externe bronnen van de SKC.
4) De gegevens, verwijzingen of verbindingen op de website van de SKC kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door de SKC worden gewijzigd.
5) Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de website, webpagina`s en/of gegevens is een inbreuk op de rechten van de SKC.
6) De SKC behoudt zich het recht voor om bij oneigenlijk gebruik van de website de gebruiker toestemming tot gebruik van de website of aangeboden diensten te ontzeggen. De SKC of haar webmasters hebben de rechten om de toegang hier voor te monitoren.
7) De gebruiker is verantwoordelijk voor al het geen hij van de SKC website en de ex-terne bronnen gebruikt.
8) De gebruiker van de SKC website zal de SKC, auteur van de disclaimer, webmasters, beheerders en leden van de SKC beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen.
9) Niets m.u.v. die documenten die daarvoor zoals vermeld voor bestemd zijn mogen uit de website van de SKC en de overige publicaties in enige vorm of enige wijze worden gekopieerd dan wel worden opgeslagen.


© Senioren Kampeer Club, (SKC). 20 november 2008