KVK inschrijving 40047883

Statuten (link):

De SKC is opgericht 3 mei 1987 en heeft haar zetel in Hilversum. De huidige Statuten zijn vastgesteld bij notariële akte van 6-7-2016. Bij besluit genomen in de ledenvergadering gehouden op 15-04-2016, is besloten de statuten partieel te wijzigen. (Goedkeuring en gewijzigde statuten SKC (6 juli 2016) door notaris Holtman.)

Huishoudelijk Reglement (link):

Het Huishoudelijk reglement (HR) is vastgesteld in de Digitale Algemene Vergadering van 23-1-2022 en op dezelfde datum in werking getreden. In dit HR wordt de organisatie van de vereniging (de huishouding) nader omschreven. 

Draaiboek Reizen en draaiboek Evenementen SKC (link):

Het Draaiboek Reizen en draaiboek Evenementen SKC., kortweg "Reisreglement", is onmisbaar binnen de SKC. Het bevat alle grondregels die nodig zijn om onze reizen en activiteiten naar behoren te laten verlopen. Het herziene Reisreglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Digitale Algemene Vergadering op 23-1-2022 en op dezelfde datum in werking getreden.