Voor- en Najaarsevenement 

Voorjaarsevenement

Wat zijn evenementen. Dit zijn samenkomsten van de leden, waarbij het nuttige en het aangename wordt gecombineerd. In het vervolg van dit schrijven zult u begrijpen wat dit inhoud.
Het 1e evenement van het jaar vindt plaats in het vroege voorjaar en duurt meestal een week, maar in een lustrumjaar kan het worden uitgebreid tot maximaal 10 dagen. Dit evenement vindt meestal plaats op camping “De Schatberg” te Sevenum. Wij reserveren hier ieder voorjaar tussen de 200 en 250 campingplaatsen. Voor deze campingplaatsen betaalt u een gereduceerde prijs met een kleine opslag voor de dekking van de organisatiekosten.
Op deze camping valt meer dan voldoende te beleven in een prachtige omgeving om bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen. Maar ook de SKC organiseert het een en ander en zorgt ervoor, dat u zich gedurende uw verblijf aangenaam kunt verpozen. Wij organiseren excursies, fietstochten, wandelingen etc. waar u geheel vrijblijvend aan kunt deelnemen, soms tegen een kleine vergoeding. Ook in de avond is er van alles te beleven, zoals bijvoorbeeld een filmavond, optreden van koren, feestavond, klaverjas- en bridgeavond, etc..
De nuttige zaken, die daar geregeld worden zijn onder andere de Algemene Leden Vergadering, reisbesprekingen voor de reizen waaraan u deelneemt in voor/of najaar. Ook vindt er een kleine reizenbeurs plaats voor de winterreizen van het volgende jaar. Hier kunt u alvast bekijken met welke reis u eventueel in de komende winter mee wilt.

Najaarsevenement

Het 2e evenement van het jaar vindt plaats in het late najaar (eind oktober/begin november)en duurt maar één week. Dit evenement wordt altijd gehouden in Groenlo bij “Marveld recreatie”. Hier reserveren wij tussen de 120 en 150 plaatsen. Ook hier geldt, dat er een gereduceerde prijs met een kleine opslag voor betaald wordt. Buiten de prachtige en rustige omgeving waar u zelf kunt wandelen en fietsen, worden er ook door de SKC wandel- en fietstochten, excursies, etc. tegen een kleine vergoeding aangeboden, zodat u ook gezamenlijk als club bezig kunt zijn. De avonden zijn ook hier weer gevuld met allerlei optredens en dergelijke. Tijdens dit evenement vindt er ook een reünie plaats van de reizen die in dat jaar gemaakt zijn. Het is namelijk leuk om je medereizigers terug te zien en om foto’s en anekdotes uit te wisselen. Daarnaast is er op de vrijdag een reizenbeur waar alle voor- en najaarsreizen worden gepresenteerd.